Danh mục sản phẩm

Khay nhựa

1 2 3 Next
 • Khay Vuông Hq - 2837 - SL

  Giá bán: 28.700 VNĐ

 • Khay Tròn Hq - 2836 - SL

  Giá bán: 27.600 VNĐ

 • Khay Trà Chân Cao Bé - 2830 - SL

  Giá bán: 43.700 VNĐ

 • Khay Đũa - 2831 - SL

  Giá bán: 27.900 VNĐ

 • Khay Đựng Điều Khiển 0368 - NH

  Giá bán: 32.500 VNĐ

 • Khay Đựng Điều Khiển - R2120 - NH

  Giá bán: 26.900 VNĐ

 • Khay 3 Ngăn - 2797 - SL

  Giá bán: 15.000 VNĐ

 • Khay 5 Ngăn - 2797 - SL

  Giá bán: 16.500 VNĐ

 • Khay Trà Tròn - 2774 - SL

  Giá bán: 33.400 VNĐ

 • Khay pháp C6 - 2722

  Giá bán: 8.700 VNĐ

 • Khay CN 2716 - SL

  Giá bán: 32.600 VNĐ

 • Khay Đá 8 Viên Không Nắp - 2736 - SL

  Giá bán: 8.900 VNĐ

 • Khay Đá 8 Viên Có Nắp - 2736 - SL

  Giá bán: 15.900 VNĐ

 • Khay CN 2715 - SL

  Giá bán: 22.300 VNĐ

 • Khay Giấy A4 - 3 Tầng - 2655 - SL

  Giá bán: 201.000 VNĐ

 • Khay Pháp Cao - 2617 - SL

  Giá bán: 13.600 VNĐ

 • Khay Tiện Ích - 2703 - SL

  Giá bán: 14.000 VNĐ

 • Khay trà nhỏ - 864 - DT

  Giá bán: 21.000 VNĐ

 • Khay trà lớn - 866 - DT

  Giá bán: 30.000 VNĐ

 • Khay tròn - 305 - HT

  Giá bán: 29.000 VNĐ

 • Khay 484 - HT

  Giá bán: 30.000 VNĐ

 • Khay 352 - HT

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Khay 295 - HT

  Giá bán: 33.000 VNĐ

 • Khay 293 - HT

  Giá bán: 27.000 VNĐ

1 2 3 Next