Danh mục sản phẩm

Sản Phẩm Bát Đĩa - Porceline

 • P101-10 Đĩa cạn trắng 10" Porceline

  Giá bán: 60.200 VNĐ

 • P102-9 Đĩa cạn trắng 9" Porceline

  Giá bán: 44.700 VNĐ

 • P112-8 Đĩa cạn trắng 8 inch

  Giá bán: 34.500 VNĐ

 • T126-6.5 Đĩa cạn trắng Porceline

  Giá bán: 20.000 VNĐ

 • P8003 - Đĩa vuông trắng Porceline 21 cm

  Giá bán: 114.000 VNĐ

 • PP8008 Đĩa xoài trắng 26,5 cm

  Giá bán: 109.000 VNĐ

 • ME-1 Thìa cán dài trắng - Porceline

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • SP6139 Thìa cán ngắn trắng - Porceline

  Giá bán: 10.000 VNĐ

 • PBL8015 - Thố cơm trắng-porceline

  Giá bán: 230.000 VNĐ

 • B418-4 chén cơm 4''(trắng trơn)

  Giá bán: 9.900 VNĐ

 • PB8011 - BC 170 tô cơm trắng 11cm(4SAO) - Porceline

  Giá bán: 23.000 VNĐ

 • PP8010 - Đĩa vuông trắng 26,5cm (10.5SAO)-Porceline

  Giá bán: 86.000 VNĐ

 • PP8009-Đĩa vuông trắng 23 cm

  Giá bán: 70.000 VNĐ

 • 8004 - Đĩa vuông trắng 26,6cm(10.5'')

  Giá bán: 173.000 VNĐ

 • 8002 - Đĩa vuông trắng 18,5cm(7.25'')

  Giá bán: 79.000 VNĐ

 • 8001 - Đĩa vuông trắng 15cm (6'') Porceline

  Giá bán: 54.000 VNĐ

 • PP8016 - Đĩa chấm vuông 7,5 cm - Porceline

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • PP8007-Đĩa tròn trắng 26,5cm - Porceline

  Giá bán: 98.000 VNĐ

 • PP8006-Đĩa tròn trắng 23 cm - Porceline

  Giá bán: 74.000 VNĐ

 • PP8005-đĩa tròn trắng 19cm-Porceline

  Giá bán: 56.000 VNĐ

 • Tô cơm trắng 12,5 cm (5 sao) - Porceline

  Giá bán: 36.000 VNĐ

 • Tô cơm trắng 15 cm(6sao)-Porceline

  Giá bán: 50.000 VNĐ

 • Tô phở 7 sao trắng - Porceline

  Giá bán: 66.000 VNĐ