Danh mục sản phẩm

Extra White

1 2 3 Next
 • CT/GN6401-10.25-1/4 Khay 10.25 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 76.200 VNĐ

 • CT/GN6402-12.75-1/3 Khay 12.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 100.300 VNĐ

 • CT/GN6403-12.75-1/2 Khay 12.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 139.200 VNĐ

 • CT/GN6404-21-1/1 Khay 21 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 249.900 VNĐ

 • CT/GN6405-21-2/4 Khay 21 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 150.500 VNĐ

 • CTB6426-12.5 Đĩa Pasta Sâu 12.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 132.900 VNĐ

 • CTB6427-8 Tô Vuông 8 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 47.400 VNĐ

 • CTB6428-2.5 Tô Vuông 2.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 9.600 VNĐ

 • CTB6429-3.5 Tô Vuông 3.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 16.600 VNĐ

 • CTB6430-4 Tô Vuông 4 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 25.100 VNĐ

 • CTB6431-5 Tô Vuông 5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 40.800 VNĐ

 • CTB6432-6 Tô Vuông 6 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 60.600 VNĐ

 • CTB6433-7.5 Tô Vuông 7.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 117.000 VNĐ

 • CTB6434-8.75 Tô Vuông 8.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 135.500 VNĐ

 • CTB6435-10 Tô Vuông 10 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 190.800 VNĐ

 • CTB6436-2.5 Tô Tròn 2.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 8.000 VNĐ

 • CTB6437-3.5 Tô Tròn 3.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 13.300 VNĐ

 • CTB6438-5.25 Tô Tròn 5.25 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 42.300 VNĐ

 • CTB6439-6 Tô Tròn 6 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 59.500 VNĐ

 • CTC6418-3.75 Ly Quai Machiato 3.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 45.500 VNĐ

 • CTCP6416-4.5 Ly Quai Cà Phê Espresso 3 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 25.600 VNĐ

 • CTCP6417-5.75 Ly Quai Cà Phê Cappuccino 3.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 35.900 VNĐ

 • CTD6419-2.5 Đĩa Chấm 3 Ngăn Vuông (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 20.900 VNĐ

 • CTL6427-8 Nắp Tô Vuông 8 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá: 28.800 VNĐ

1 2 3 Next