Danh mục sản phẩm

Extra White

1 2 3 Next
 • CTT6440-21 Khay 21 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 202.500 VNĐ

 • CTD6419-2.5 Đĩa Chấm 3 Ngăn Vuông (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 20.900 VNĐ

 • CT/GN6401-10.25-1/4 Khay 10.25 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 76.200 VNĐ

 • CT/GN6402-12.75-1/3 Khay 12.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 100.300 VNĐ

 • CT/GN6403-12.75-1/2 Khay 12.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 139.200 VNĐ

 • CT/GN6404-21-1/1 Khay 21 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 249.900 VNĐ

 • CT/GN6405-21-2/4 Khay 21 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 150.500 VNĐ

 • CTT6406-11.75 Khay 11.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 115.700 VNĐ

 • CTT6407-13 Khay 13 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 102.300 VNĐ

 • CTT6408-14 Khay 14 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 102.200 VNĐ

 • CTP6409-7.25 Đĩa Vuông 7.25 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 54.500 VNĐ

 • CTP6410-8.25 Đĩa Vuông 8.25 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 76.100 VNĐ

 • CTP6411-10.5 Đĩa Vuông 10.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 119.900 VNĐ

 • CTP6412-14.5 Đĩa Vuông 14.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 175.300 VNĐ

 • CTP6422-10.5 Đĩa Oval 10.5 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 74.200 VNĐ

 • CTP6423-12 Đĩa Oval 12 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 104.800 VNĐ

 • CTT6413-21 Khay 21 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 152.200 VNĐ

 • CTP6416-4.5 Đĩa Lót Ly Espresso 3 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 16.900 VNĐ

 • Bộ cốc Espresso 6416(white)

  Giá bán: 46.000 VNĐ

 • CTCP6416-4.5 Ly Quai Cà Phê Espresso 3 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 25.600 VNĐ

 • CTP6417-5.75 Đĩa Lót Ly Cappuccino 3.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 25.200 VNĐ

 • CTCP6417-5.75 Ly Quai Cà Phê Cappuccino 3.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 35.900 VNĐ

 • Bộ cốc Cappuccino 6417(white)

  Giá bán: 66.000 VNĐ

 • CTC6418-3.75 Ly Quai Machiato 3.75 (Trắng Trơn) - EKTRA

  Giá bán: 45.500 VNĐ

1 2 3 Next