Danh mục sản phẩm

Thùng nhựa CN (Sóng)

1 2 3 Next
 • Sóng Thủy Sản Dầy - 2559 - SL

  Giá: 62.100 VNĐ

 • Sóng Bầu - 2017 - SL

  Giá: 43.700 VNĐ

 • Sóng hở có quai (HS011 - SH) - BT

  Giá: 158.000 VNĐ

 • Sóng 6 bít nan thưa ( HS019 - SBA) - BT

  Giá: 135.000 VNĐ

 • Sóng 2 bít (HS025 - SB) - BT

  Giá: 76.000 VNĐ

 • Xe Đẩy Đồ Có Vách - 2607 - SL

  Giá: 1.240.800 VNĐ

 • Sóng Thuỷ Sản - 2113 - SL

  Giá: 65.200 VNĐ

 • Sóng 4 Tầng - SL

  Giá: 76.700 VNĐ

 • Sóng 8 Tầng - 2170 - SL

  Giá: 128.500 VNĐ

 • Hộp Nhựa B9 - HN

  Giá: 110.000 VNĐ

 • Sóng bít 3T9 - 457 - HT

  Giá: 235.000 VNĐ

 • Sóng 4 hở thấp - (HS009 - SH) - BT

  Giá: 80.000 VNĐ

 • Sóng 2 Tầng - 2571 - SL

  Giá: 67.400 VNĐ

 • Sóng cá - 489 - HT (Sóng thủy sản 489)

  Giá: 84.000 VNĐ

 • Sóng 8 bít (HS026 - SB) - BT

  Giá: 200.000 VNĐ

 • Sóng Đặc 10 - 2581 - SL

  Giá: 69.100 VNĐ

 • Sóng có quai sắt - 386- QS - HT

  Giá: 194.000 VNĐ

 • Sóng 8 hở - (HS005 - SH) - BT

  Giá: 134.000 VNĐ

 • Sóng Kẻ Không Bánh Xe - 2726 - SL

  Giá: 365.900 VNĐ

 • Sóng Đặc 15 - 2582 - SL

  Giá: 90.600 VNĐ

 • Sóng hở 1T5 - 397 - HT

  Giá: 75.000 VNĐ

 • Khay nhựa A3 - BT

  Giá: 55.000 VNĐ

 • Sóng Kẻ Có Bánh Xe - 2726 - SL

  Giá: 420.900 VNĐ

 • Sóng Đặc 20 - 2583 - SL

  Giá: 113.900 VNĐ

1 2 3 Next