Danh mục sản phẩm

Thùng nhựa CN (Sóng)

1 2 3 4 Next
 • Hộp Nhựa A6 - HN

  Giá: 28.000

 • Hộp Nhựa A7 - HN

  Giá: 81.000

 • Hộp Nhựa A8 - HN

  Giá: 60.000

 • Hộp Nhựa B9 - HN

  Giá: 110.000

 • Sóng 3 Tầng - 2894 - SL

  Giá: 78.600 VNĐ

 • Thùng Công Nghiệp Đại Không Bánh Xe - 4065 - SL

  Giá: 434.500 VNĐ

 • Sóng Kẻ To Không Bánh Xe - 4066 - SL

  Giá: 303.100 VNĐ

 • Sóng 8 Tầng - 2170 - SL

  Giá: 142.900 VNĐ

 • Sóng chữ nhật đại - 0198 - DT

  Giá: liên hệ

 • Sóng chữ nhật nhỏ - 0195 - DT

  Giá: Liên hệ

 • Sóng lưới lớn - 710 - DT

  Giá: Liên hệ

 • Sóng lưới nhỏ - 708 - DT

  Giá: Liên hệ

 • Khay nhựa B2 - BT

  Giá: Liên hệ

 • Khay nhựa B4 - BT

  Giá: Liên hệ

 • Sóng bít có 5 bánh xe (HS0188 - SB) - BT

  Giá: 340.000 VNĐ

 • Sóng chữ nhật trung - 0196 - DT

  Giá: Liên hệ

 • Sóng Kẻ Không Bánh Xe - 2726 - SL

  Giá: 428.600 VNĐ

 • Sóng chữ nhật lớn - 0197 - DT

  Giá: 53.300 VNĐ

 • Sóng Thùng nhựa đặc A2 - BT

  Giá: 130.400 VNĐ

 • Xe Đẩy Đồ Không Vách - 2607 - SL

  Giá: 1.254.000 vnd

 • Khay nhựa A6 - BT

  Giá: 22.000

 • Sóng 5 bánh xe - 456 - HT

  Giá: 311.000

 • Sóng có quai sắt - 386- QS - HT

  Giá: 220.000

 • Khay nhựa A8 - BT

  Giá: 37.000

1 2 3 4 Next