Danh mục sản phẩm

SẢN PHẨM DÙNG 1 LẦN

1 2 Next
 • Thìa 50 - 2750 - SL

  Giá: 2.500 VNĐ

 • Hộp Thực Phẩm Cn 1000 - 2563 - SL

  Giá: 31.400 VNĐ

 • Hộp Thực Phẩm Cn 750 - 2562 - SL

  Giá: 29.500 VNĐ

 • Hộp Thực Phẩm Cn 500 - 2561 - SL

  Giá: 25.700 VNĐ

 • Đĩa một lần phi 227

  Giá: 0.000 VNĐ

 • Thìa 49 - 2749 - SL

  Giá: 1.900 VNĐ

 • Cốc dùng 1 lần Hd 5018

  Giá: 26.000 VNĐ

 • Bát chè dùng một lần 10 cm

  Giá: 0.000 VNĐ

 • Thìa 51 - 2751 - SL

  Giá: 2.500 VNĐ

 • Bát tô đại 1 lần 17 cm

  Giá: 58.000 VNĐ

 • Thìa 52 - 2752 - SL

  Giá: 2.900 VNĐ

 • Đũa Một lần (Bịch /100Đôi) -NH

  Giá: 27.500 VNĐ

 • Cốc Một Lần 220Ml Không Nắp - NH

  Giá: 9.900 VNĐ

 • Ống hút trân châu

  Giá: 35.000 VNĐ

 • Cốc Một Lần 300Ml Không Nắp - NH

  Giá: 12.700 VNĐ

 • Ống hút sắc màu 059

  Giá: 13.000 VNĐ

 • Nắp Cốc Một Lần 220Ml - NH

  Giá: 11.000 VNĐ

 • Cốc Một Lần 140Ml Không Nắp - NH

  Giá: 9.900 VNĐ

 • Nắp Cốc Một Lần 300Ml - NH

  Giá: 9.200 VNĐ

 • Thìa Cơm - SL

  Giá: 2.900 VNĐ

 • Cốc Một Lần 400Ml Không Nắp - NH

  Giá: 15.000 VNĐ

 • Nắp Cốc Một Lần 400Ml - NH

  Giá: 9.900 VNĐ

 • Thìa Thấp - 2242 - SL

  Giá: 300 VNĐ

 • Cốc Một Lần 500Ml Không Nắp - NH

  Giá: 15.700 VNĐ

1 2 Next