Danh mục sản phẩm

Bào - Bóc - Gọt - Tỉa - Khui

 • BỘ 3 Dao Gọt - 2899 - SL

  Giá: 27.500 VNĐ

 • Dao Gọt Củ Quả - 2659 - SL

  Giá: 15.800 VNĐ

 • Mở nắp đa năng - GG615 - NH

  Giá: 31.700 VNĐ

 • Mở Rượu Bao Đỏ - NH

  Giá: 47.900 VNĐ

 • Mở Hộp CO-003 - NH

  Giá: 57.200 VNĐ

 • Mở Bia Tiger - NH

  Giá: 4.000 VNĐ

 • Mở Bia Rượu Nhiều Chức Năng - NH

  Giá: 17.000 VNĐ

 • Mài Dao - Penguin (Cán Gỗ ) - SPW

  Giá: 139.800 VNĐ

 • Dao Gọt Đa Năng - SPW

  Giá: 207.500 VNĐ

 • Dao lột vỏ - GG605 - NH

  Giá: 30.200 VNĐ

 • Nạo bạc - GG369 - NH

  Giá: 65.000 VNĐ

 • Nạo rau củ quả lưỡi inox - ( 7122 ) - E-0328-640 - LT - NB

  Giá: 47.200 VNĐ

 • Nạo Tỉa C400 Đỏ Hộp - NH

  Giá: 6.000 VNĐ

 • Nạo Bàn Trắng To 8918 - NH

  Giá: 29.900 VNĐ

 • Nạo Thái Đỏ Thành Lợi - NH

  Giá: 13.000 VNĐ