Danh mục sản phẩm

Thùng Rác Công Cộng

 • Thùng rác CC 90L nắp hở có bánh xe - 503HO-BX - HT

  Giá: 575.000 VNĐ

 • Thùng rác 60L có bánh xe - 498-BX - HT

  Giá: 384.000 VNĐ

 • Thùng rác 60L không bánh xe - 498 - HT

  Giá: 323.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 120L nắp kín - 478 - HT

  Giá: 871.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 150L nắp kín - 513 - HT

  Giá: 1.052.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 240L nắp hở - 482HO - HT

  Giá: 1.517.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 240L nắp kín - 482K - HT

  Giá: 1.442.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 90L nắp hở ko bánh xe - 503HO - HT

  Giá: 541.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 90L nắp kín có bánh xe - 503K-BX - HT

  Giá: 527.000 VNĐ

 • Thùng rác CC 90L nắp kín không bánh xe - 503K - HT

  Giá: 466.000 VNĐ