Danh mục sản phẩm

Khay nhựa

 • Khay Đá 3 Kg - SL

  Giá: 8.600 VNĐ

 • Khay Đá 2 Kg - SL

  Giá: 5.700 VNĐ

 • Khay Đá 18 - SL

  Giá: 6.000 VNĐ

 • Khay Đá 14 Viên - 2107 - SL

  Giá: 5.900 VNĐ

 • Khay Đá - 2127 - SL

  Giá: 5.900 VNĐ

 • Khay Cốc - SL

  Giá: 18.100 VNĐ

 • Khay CN - SL

  Giá: 21.200 VNĐ

 • Khay Chữ Nhật Hq - 2627 - SL

  Giá: 29.100 VNĐ

 • Khay Chống Trơn - 2614 - SL

  Giá: 75.000 VNĐ

 • Khay Bia Vuông - 2625 - SL

  Giá: 19.500 VNĐ

 • Khay Bia Ovan - SL

  Giá: 23.400 VNĐ

 • Khay 4T Thái - SL

  Giá: 13.600 VNĐ

 • Khay 3T6 Thái - SL

  Giá: 9.200 VNĐ

 • Khay Ngăn - 2797 - SL

  Giá: 18.000 VNĐ

 • Khay - 2151 - SL

  Giá: 19.900 VNĐ

 • Khay tròn - 305 - HT

  Giá: 29.000 VNĐ

 • Khay 484 - HT

  Giá: 30.000 VNĐ

 • Khay 352 - HT

  Giá: 35.000 VNĐ

 • Khay 295 - HT

  Giá: 33.000 VNĐ

 • Khay 293 - HT

  Giá: 27.000 VNĐ

 • Khay 286 - HT

  Giá: 29.000 VNĐ

 • Khay trà nhỏ - 864 - DT

  Giá: 21.000 VNĐ

 • Khay trà lớn - 866 - DT

  Giá: 30.000 VNĐ

 • Điều Khiển 9101 - NH

  Giá: 24.600 VNĐ