Danh mục sản phẩm

Khuôn - Cuốn

 • Khuôn Xôi Trung - 2317 - SL

  Giá: 17.200 VNĐ

 • Khuôn Xôi Đại - 2318 - SL

  Giá: 22.000 VNĐ

 • Khuôn Xôi Bé - 2375 - SL

  Giá: 15.400 VNĐ

 • Khuôn Kem 3 - 2868 - SL

  Giá: 15.400 VNĐ

 • Khuôn Kem 4 - 2867 - SL

  Giá: 16.700 VNĐ

 • Khuôn Rán Trứng - 106 - NH

  Giá: 15.000 VNĐ