Danh mục sản phẩm

Khuôn - Cuốn

 • Khuôn Rán Trứng - 106 - NH

  Giá: 15.000 VNĐ

 • Khuôn Xôi Bé - 2375 - SL

  Giá: 13.400 VNĐ

 • Khuôn Xôi Đại - 2318 - SL

  Giá: 19.000 VNĐ

 • Khuôn Xôi Trung - 2317 - SL

  Giá: 15.000 VNĐ