Danh mục sản phẩm

Khay Hoa Văn VCP

 • C12 Khay 12 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 43.000 VNĐ

 • C15 Khay 15 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 52.700 VNĐ

 • C17 Khay 17 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 76.200 VNĐ

 • C20 Khay 20 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 96.600 VNĐ

 • C24 Khay 24 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 127.600 VNĐ

 • AS16 Đĩa Lá Tre Bé AS16 - VCP

  Giá: 14.300 VNĐ

 • AS20 Đĩa Lá Tre Nhỏ - VCP

  Giá: 17.800 VNĐ

 • AS25 Đĩa Lá Tre Trung AS25 - VCP

  Giá: 30.000 VNĐ

 • AS30 Đĩa Lá Tre Đại - VCP

  Giá: 44.900 VNĐ

 • AS36 Đĩa Lá Tre Đại Cồ - VCP

  Giá: 69.300 VNĐ

 • MT19 Mâm tre (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 126.700 VNĐ

 • RTT07 Dĩa tre (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 17.900 VNĐ

 • RTT08 Dĩa tre (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 26.800 VNĐ

 • RTT10 Dĩa tre (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 40.700 VNĐ

 • RTT12 Dĩa tre (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 57.500 VNĐ

 • AS16 Lá chuối nhỏ (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 14.300 VNĐ

 • AS20 Lá chuối (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 17.800 VNĐ

 • AS25 Lá chuối trung (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 30.000 VNĐ

 • AS30 Lá chuối lớn (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 44.900 VNĐ

 • AS36 Lá chuối đại (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 69.300 VNĐ