Danh mục sản phẩm

Khay Hoa Văn VCP

 • Khay C12 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 31.500 VNĐ

 • Khay C15 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 39.500 VNĐ

 • Khay C17 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 57.500 VNĐ

 • Khay C20 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 74.000 VNĐ

 • Khay C24 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 95.000 VNĐ

 • Đĩa Lá Tre Bé AS16 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 12.000 VNĐ

 • Đĩa Lá Tre Nhỏ AS20 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 14.200 VNĐ

 • Đĩa Lá Tre Trung AS25 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 23.700 VNĐ

 • Đĩa Lá Tre Đại AS30 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 35.500 VNĐ

 • Đĩa Lá Tre Đại Cồ AS36 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 51.200 VNĐ

 • Mâm Tròn MT19 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 106.000 VNĐ

 • Đĩa Tre Tròn RTT07 (7") (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 15.200 VNĐ

 • Đĩa Tre Tròn RTT08 (8") (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 21.800 VNĐ

 • Đĩa Tre Tròn RTT10 (10") (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 34.800 VNĐ

 • Đĩa Tre Tròn RTT12 (12") (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 58.000 VNĐ

 • Đĩa Lá Chuối Bé AS16 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 12.000 VNĐ

 • Đĩa Lá Chuối Nhỏ AS20 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 14.200 VNĐ

 • Đĩa Lá Chuối Trung AS25 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 23.700 VNĐ

 • Đĩa Lá Chuối Đại AS30 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 35.500 VNĐ

 • Đĩa Lá Chuối Đại Cồ AS36 (Hoa Văn) - VCP

  Giá: 51.200 VNĐ