Danh mục sản phẩm

Đun nước - Pha chế - Ca đong

1 2 Next
 • Phin Ấm Cafe 1 Lạng - NH

  Giá: 72.000 VND

 • Phin Ấm Cafe 2 Lạng - NH

  Giá: 89.000 VNĐ

 • Cân 500G Nhơn Hòa - NH

  Giá: 298.000 vnd

 • Cân 1 Kg Nhơn Hòa - NH

  Giá: 298.000 VNĐ

 • Phích nước 3.2L

  Giá: 208.000

 • Phích Nước 2L - SL

  Giá: 170.200

 • Phễu Đại - 2367 - SL

  Giá: 5.000 VNĐ

 • Phễu Trung - 2366 - SL

  Giá: 4.000 VNĐ

 • Lắc Rượu Bé 350Ml - NH

  Giá: 62.700 VNĐ

 • Lắc Rượu Trung - 550ml - NH

  Giá: 80.500 VNĐ

 • Lắc Rượu To - 750ml - NH

  Giá: 98.000 VNĐ

 • Cốc Đong Yoko 500Ml - Inochi

  Giá: 21.000 VNĐ

 • Phễu Bé 10 Châu Hưng - NH

  Giá: 2.500 VNĐ

 • Ca Chia 250Ml - TQ - NH

  Giá: 25.000 VNĐ

 • Ca Chia 300Ml bé - 2066 - NH

  Giá: 15.000 VNĐ

 • Ca Chia 1000 Ml - TQ - NH

  Giá: 40.000 VNĐ

 • Ca Chia 500 Ml - TQ - NH

  Giá: 28.000 VNĐ

 • Ca Chia 300 MI - NB - NH

  Giá: 23.600 VNĐ

 • Ca Chia 800Ml To - 2068 - NH

  Giá: 17.000 VNĐ

 • Ca Chia 500Ml Trung - 2067 - NH

  Giá: 16.000 VNĐ

 • Ca Chia Inox 700Ml  - SUS304 - NH

  Giá: 165.000 VNĐ

 • Ca Chia 2000 Ml - TQ - NH

  Giá: 45.000 VNĐ

 • Ca Chia 5000 Ml - TQ - NH

  Giá: 115.000 VNĐ

 • Ca Chia 3000Ml - TQ - NH

  Giá: 65.000 VNĐ

1 2 Next