Danh mục sản phẩm

Đun nước - Pha chế - Ca đong

 • Ca Chia 300 MI - NB - NH

  Giá: 23.600 VNĐ

 • Ca Chia 800Ml To - 2068 - NH

  Giá: 17.000 VNĐ

 • Ca Chia 500Ml Trung - 2067 - NH

  Giá: 16.000 VNĐ

 • Ca Chia 250Ml - TQ - NH

  Giá: 25.000 VNĐ

 • Ca Chia 300Ml bé - 2066 - NH

  Giá: 15.000 VNĐ

 • Ca Chia 1000 Ml - TQ - NH

  Giá: 40.000 VNĐ

 • Ca Chia 500 Ml - TQ - NH

  Giá: 28.000 VNĐ

 • Ca Chia Inox 700Ml  - SUS304 - NH

  Giá: 165.000 VNĐ

 • Ca Chia 2000 Ml - TQ - NH

  Giá: 45.000 VNĐ

 • Ca Chia 5000 Ml - TQ - NH

  Giá: 115.000 VNĐ

 • Ca Chia 3000Ml - TQ - NH

  Giá: 65.000 VNĐ

 • Lắc Rượu Bé 350Ml - NH

  Giá: 62.700 VNĐ

 • Lắc Rượu Trung - 550ml - NH

  Giá: 80.500 VNĐ

 • Lắc Rượu To - 750ml - NH

  Giá: 98.000 VNĐ

 • Phin Café Số 7 Long Cam - NH

  Giá: 22.000 VNĐ

 • Phin Café Số 8 Long Cam - NH

  Giá: 24.000 VNĐ

 • Phễu Đại - 2367 - SL

  Giá: 3.700 VNĐ

 • Phễu Trung - 2366 - SL

  Giá: 2.500 VNĐ

 • Phễu Bé Châu Hưng - NH

  Giá: 3.000 VNĐ

 • Ấm Lọc 10 Inox - NH

  Giá: 50.400 VNĐ

 • Zích Rượu Bé 10 - 20Ml - NH

  Giá: 34.300 VNĐ

 • Que Khuấy - NH

  Giá: 5.300 VNĐ