Danh mục sản phẩm

Màng bọc thực phẩm

 • Màng bọc thực phẩm PE 3.500 - MB30035 -INOCHI

  Giá: 24.200 VNĐ

 • Màng bọc thực phẩm PE 10.000 - MB30100 -INOCHI

  Giá: 64.000 VNĐ

 • Màng bọc thực phẩm PE 60.000 - MB45600 -INOCHI

  Giá: 501.900 VNĐ

 • Màng bọc thực phẩm PE 40.000 - MB30400 -INOCHI

  Giá: 180.100 VNĐ

 • Túi Zip Size M ( Hộp/30 Cái) (21cmx18cm) -NH

  Giá: 30.000 VNĐ

 • Túi Zip Size XL ( Hộp/10 Cái) (35cmx28cm) - NH

  Giá: 29.000 VNĐ

 • Túi Zip Size L ( Hộp/ 20 Cái) (31cmx26.5cm) - NH

  Giá: 31.000 VNĐ

 • Túi rút dây đa năng - TUIDN60L -INOCHI

  Giá: 70.600 VNĐ