Danh mục sản phẩm

Bộ chày cối

 • Cối Chày Inox Số 3 - NH

  Giá: 154.000 VNĐ

 • Cối Chày Inox Số 2 - NH

  Giá: 112.000 VNĐ

 • Cối Chày Inox Số 4 - NH

  Giá: 175.000 VNĐ

 • Búa Dầm Thịt To - NH

  Giá: 57.000 VNĐ

 • Búa Dầm Thịt Bé - Nh - NH

  Giá: 23.000 VNĐ