Danh mục sản phẩm

Bộ chày cối

 • Cối Chày Inox Số 3 - NH

  Giá: 117.000 VNĐ

 • Cối Chày Inox Số 2 - NH

  Giá: 106.000 VNĐ

 • Cối Chày Inox Số 4 - NH

  Giá: 137.500 VNĐ

 • Búa Dầm Thịt To - NH

  Giá: 47.000 VNĐ

 • Búa Dầm Thịt Bé - Nh - NH

  Giá: 33.000 VNĐ