Danh mục sản phẩm

Thùng giữ nhiệt - Phích đá

1 2 3 Next
 • Thùng đá vuông 125L (Hitaco) - 460 - HT

  Giá: 1369.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 85L (Hitaco) - 423 - HT

  Giá: 990.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 70L (Hitaco) - 438 - HT

  Giá: 764.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 65L (Hitaco) - 459 - HT

  Giá: 721.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 55L (Hitaco) - 337 - HT

  Giá: 590.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 45L (Hitaco) - 435 - HT

  Giá: 482.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 35L (Hitaco) - 465 - HT

  Giá: 398.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 24L (Hitaco) - 341 - HT

  Giá: 344.000 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 30 - SL

  Giá: 284.700 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 25 - SL

  Giá: 239.400 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 20 - SL

  Giá: 202.200 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 12 - SL

  Giá: 126.500 VNĐ

 • Thùng Đá 28L - SL

  Giá: 182.300 VNĐ

 • Thùng Đá 22L - SL

  Giá: 150.000 VNĐ

 • Phích 15 L - SL

  Giá: 87.400 VNĐ

 • Phích 10 L - SL

  Giá: 78.200 VNĐ

 • Phích 8 L Inđô - SL

  Giá: 65.600 VNĐ

 • Phích 7 L - SL

  Giá: 54.800 VNĐ

 • Phích 7 L Bầu - SL

  Giá: 57.300 VNĐ

 • Phích 5 L Bầu - SL

  Giá: 39.800 VNĐ

 • Phích 5 L - SL

  Giá: 41.100 VNĐ

 • Phích 2 L Inđô - SL

  Giá: 24.300 VNĐ

 • Thùng đá 85 lít-Dương - 0243 - DT

  Giá: 985.000 VNĐ

 • Thùng đá 85 lít-Đỏ - 0243 - DT

  Giá: 985.000 VNĐ

1 2 3 Next