Danh mục sản phẩm

Khay inox

1 2 Next
 • Khay Inox 40X60 Cm - Sâu 5 Xanh- NH

  Giá: 89.100 VNĐ

 • Khay Inox 20X27 Cm - Sâu 5 Xanh - NH

  Giá: 26.900 VNĐ

 • Khay Inox 22X32 Cm - 2 Lớp Xanh- NH

  Giá: 37.300 VNĐ

 • Khay Inox 27X36 Cm - 2 Lớp Xanh - NH

  Giá: 44.800 VNĐ

 • Khay Inox 22X32 Cm - Cạn Xanh - NH

  Giá: 25.000 VNĐ

 • Khay Inox 27X36 Cm - Cạn Xanh - NH

  Giá: 29.000 VNĐ

 • Khay Inox 40X30 Cm - Cạn Xanh - NH

  Giá: 37.000 VNĐ

 • Khay Inox 40X60 Cm - Cạn Xanh - NH

  Giá: 67.000 VNĐ

 • Khay Inox 35X50 Cm - Cạn Xanh - NH

  Giá: 47.900 VNĐ

 • Khay Inox 27X36 Cm - Sâu 5 Xanh - NH

  Giá: 40.300 VNĐ

 • Khay Inox 20X27 Cm - Cạn Xanh - NH

  Giá: 20.200 VNĐ

 • Khay Inox 35X50 Cm - Cạn Dày Tím - NH

  Giá: 61.200 VNĐ

 • Khay Inox 30X40 Cm - 2 Lớp Xanh - NH

  Giá: 53.800 VNĐ

 • Khay Không Nắp 1/2 X H15 X 1Mm (32*26*15) - NH

  Giá: 254.400 VNĐ

 • Khay Không Nắp 1/1 X H6.5 X 1Mm (53*35*6.5) - NH

  Giá: 199.400 VNĐ

 • Khay Không Nắp 1/1 X H10 X 1Mm (53*35*10) - NH

  Giá: 226.900 VNĐ

 • Khay Không Nắp 1/1 X H15 X 1Mm (53*35*15) - NH

  Giá: 283.800 VNĐ

 • Nắp Khay 1/6 X 1Mm - NH

  Giá: 41.800 VNĐ

 • Nắp Khay 1/3 X 1Mm - NH

  Giá: 67.200 VNĐ

 • Nắp Khay 1/2 X 1Mm - NH

  Giá: 83.300 VNĐ

 • Nắp Khay 1/1 X 1Mm - NH

  Giá: 93.400 VNĐ

 • Khay Cơm Inox Sâu 5 Ngăn Nắp Inox - TQ (290*230*46MM) - NH

  Giá: 181.000 VNĐ

 • Khay Không Nắp 1/6 X H6.5 X 1Mm (17*18*6.5) - NH

  Giá: 100.600 VNĐ

 • Khay Cơm Inox Sâu 5 Ngăn Bọc Hộp Nhựa Nắp Cài - TQ - NH

  Giá: 181.000 VNĐ

1 2 Next