Danh mục sản phẩm

Dao cán Inox Kingston

 • #87 Dao Chặt Xương 18 Cm - Kingston - Spw

  Giá: 1222.200 VNĐ

 • #350 Dao Gọt Trái Cây 13 Cm (Tròn)- Kingston - Spw

  Giá: 543.200 VNĐ

 • #351 Dao Gọt Trái Cây 13 Cm (Nhọn) - Kingston - Spw

  Giá: 543.200 VNĐ

 • #331 Dao Gọt Trái Cây 7.5 Cm - Kingston - Spw

  Giá: 526.200 VNĐ

 • #471 Dao Lọc Xương 18 Cm - Kingston - Spw

  Giá: 763.800 VNĐ

 • #761 Dao Nhà Bếp 16.5 Cm - Kingston - Spw

  Giá: 780.900 VNĐ

 • #781 Dao Nhà Bếp 20 Cm - Kingston - Spw

  Giá: 814.900 VNĐ

 • #771 Dao Cắt Rau Quả 18 Cm (Nhọn) - Kingston - SPW

  Giá: 882.600 VNĐ

 • #771_Kr Dao Cắt Rau Quả 18 Cm (Tròn)- Kingston - Spw

  Giá: 916.700 VNĐ

 • #351_S Dao Cắt Thịt Rán 13 Cm - Kingston - Spw

  Giá: 560.200 VNĐ

 • #86 Dao Chặt Xương 14 Cm - Kingston - Kingston - Spw

  Giá: 950.600 VNĐ