Danh mục sản phẩm

Bàn Phooc - đá

 • Chân bàn mạ (mỏng)

  Giá: 75.000 VNĐ

 • Chân bàn mạ (dày)

  Giá: 100.000 VNĐ

 • Chân bàn inox dày

  Giá: 230.000 VNĐ

 • Bàn fooc 70 x 1 mét 2

  Giá: 295.000 VNĐ

 • Bàn fooc đá 60 x 1 mét 2

  Giá: 249.000 VNĐ

 • Bàn đá mặt chữ nhật 70 x 1 mét 2

  Giá: 230.000 VNĐ

 • Bàn đá mặt chữ nhật 60 x 1 mét 2

  Giá: 215.000 VNĐ

 • Bàn đá mặt chữ nhật 50 x 80

  Giá: 160.000 VNĐ