Danh mục sản phẩm

Bàn tre

  • Chân bàn mạ (mỏng)

    Giá: 75.000 VNĐ

  • Chân bàn mạ (dày)

    Giá: 100.000 VNĐ

  • Chân bàn inox dày

    Giá: 230.000 VNĐ